CHILD OF THE SUN is een inclusieve webshop voor kids, ouders en leerkrachten. Wij bieden inclusieve boeken en leermateriaal, digitale downloads en online cursussen aan. De focus in heel ons aanbod ligt op het welbevinden van kinderen verhogen, zorgen voor meer diversiteit in de speel- en leeromgeving van kinderen en het bijscholen van leerkrachten.

Onze missie is dat de diversiteit in onze maatschappij vanzelfsprekend wordt. Kinderen moeten leren dat niet iedereen gelijk wordt behandeld, maar dat dit wel de realiteit zou moeten zijn. En dat je je actief moet inzetten om ongelijkheid te bestrijden. Wij willen jou tools aanreiken om hierover in gesprek te gaan.