Collectie: Producten

Hoe bereid je het gesprek voor? Welke onderwerpen bespreek je? Welke vragen stel je? Wat kaart je beter niet aan? Deze praatkaarten bieden een leidraad voor leerkrachten die niet weten waar te beginnen.

We zetten tijdens deze gesprekken in op het benoemen van verschillen, empathie en inlevingsvermogen trainen en kritisch nadenken over diversiteit en discriminatie.

De doelgroep van de praatkaarten zijn leerkrachten en opvoeders van kinderen in het kleuter-, lager- en de 1e graad van het secundair onderwijs. Ook in het buitengewoon onderwijs kunnen de praaktaarten gebruikt worden. 

Praatkaarten

Inhoud

Handleiding 

Tips voor leerkrachten 

Praatkaarten 

De 8 praatkaarten bevatten foto's die telkens een andere soort van diversiteit visualiseren. Bij de praatkaarten horen vragen die een verschillend moeilijkheidsniveau hebben. Afhankelijk van de leeftijd, mogelijkheden en interesses van de leerlingen kan je stoppen na een bepaald level of kan je doorgaan. 

Welke onderwerpen komen aan bod? diversiteit in fysieke beperking, diversiteit in huidskleur, afkomst en geloofsovertuiging, diversiteit in gezinsvorm, diversiteit in taal en pesten in de klas. Je kan deze praatkaarten ook eventueel zelf nog uitbreiden met andere vormen van diversiteit om in te spelen op de noden van jouw leerlingen.

Het E-book Praatkaarten bevat 37 blz.

Praatkaarten