ALGEMENE VOORWAARDEN

CHILD OF THE SUN
www.childofthesun.be
email: info@childofthesun.be
BE0761.712.096

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CHILD OF THE SUN via de webshop zijn de bepalingen van deze "Terms & Conditions" van toepassing. Door te bestellen, accepteert de consument de toepasselijkheid van de op dat moment geldende "Terms & Conditions".

 

Artikel 2 - Bestellingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van CHILD OF THE SUN zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. CHILD OF THE SUN behoudt uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

De getoonde artikelen, kleuren, maten, pasvormen en beschrijvingen via de webshop en sociale media in naam van CHILD OF THE SUN, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

CHILD OF THE SUN accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar, indien de consument geen 18 is, vragen we de consument om de bestelling door de ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren of indien CHILD OF THE SUN de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

CHILD OF THE SUN is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien CHILD OF THE SUN bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt CHILD OF THE SUN dit uiterlijk mee binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening waarvan deze betaling afkomstig is.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door CHILD OF THE SUN per e-mail is bevestigd.

PRE ORDERS hebben enkel een geschatte leveringstermijn, deze is dus onder voorbehoud. Indien producten niet geleverd worden kunnen wij ten allen tijde uw bestelling annuleren. U zal dan een terugbetaling van uw producten krijgen binnen 14 dagen. 

 

Artikel 3 - Prijzen en kosten

De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendingskosten zijn aangegeven bij het afrekenen en als volgt berekend;

Voor België: € 5,95

Voor Nederland: € 8,95

Heb je jouw bestelling na 10 werkdagen nog niet ontvangen? Gelieve ons dan hiervan op de hoogte te brengen door een mailtje te sturen naar info@childofthesun.be.

 

Artikel 4 - Betaling

CHILD OF THE SUN kan enkel betaling via de betaalmodules aanvaarden die vermeld staan op de website. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt CHILD OF THE SUN de bestelling van de consument. 

 

 Artikel 5 - Levering

Bestellingen worden binnen 5 werkdagen verzonden.

CHILD OF THE SUN levert de producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 30 dagen - af op het adres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal CHILD OF THE SUN de consument daarover binnen 14 dagen nadat de bestelling geplaatst is, informeren. CHILD OF THE SUN heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht.

Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan kunnen niet worden geaccepteerd.

Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel ons contacteren via e-mail. De consument verzendt het te retourneren artikel binnen veertien dagen aan CHILD OF THE SUN. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen het reeds betaalde bedrag (exclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren. De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

  • Het artikel gedragen en/of gewassen is
  • Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade en/of gebrek te herstellen
  • De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken

Digitale producten worden nooit terug betaald.  

 

Artikel 7 – Overmacht

CHILD OF THE SUN heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat CHILD OF THE SUN gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 8 - BTW nummer op factuur 

Wens je een BTW nummer op de factuur, noteer deze dan bij “opmerkingen”. 

 

 

 

Artikel 8 -  Aansprakelijkheid

CHILD OF THE SUN is niet aansprakelijk voor indirecte schade.