De diversiteit in onze samenleving stijgt aan een snel tempo. Ook in klaslokalen is deze tendens overduidelijk zichtbaar. In deze online cursus krijg je handvaten om met diversiteit aan de slag te gaan in jouw klas. 

Voor wie is de online cursus Diversiteit in de klas?

De doelgroep van de online cursus Diversiteit in de klas zijn leerkrachten, medewerkers en directie van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en het buitengewoon onderwijs.

De online cursus Diversiteit in de klas is iets voor jou als je:

 • wil dat alle leerlingen zich welkom voelen in jouw klas.
 • wil dat de prestatiekloof tussen leerlingen met migratieachtergrond en leerlingen zonder migratieachtergrond verdwijnt.
 • een open en respectvolle houding tegenover mensen met een andere cultuur wil aanleren aan jouw leerlingen.
 • verschillen tussen leerlingen kan inzetten als meerwaarde.
 • je wil bijleren over vooroordelen en stereotypen en je eigen vooroordelen en stereotypen onder de loep wil nemen.
Yes, ik wil deze cursus
 • Module 1: Diversiteit

  Een intro over de oorzaken van de prestatiekloof tussen leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen zonder migratieachtergrond, over hoe we hier preventief mee aan de slag zullen gaan en over soorten diversiteit in de klas.

 • Module 2: Stereotypen

  Je leert over het ontstaan van stereotypen en vooroordelen, over positieve en negatieve stereotypen en over hoe je stereotypen kan voorkomen door oa counter stereotypen te gebruiken.

 • Module 3: Inclusief schoolbeleid

  Neem als school de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een top-bottom en inclusief schoolbeleid waar ouders, leerlingen en leerkrachten zich welkom en gehoord voelen.

 • Module 4: Kleur zien

  In deze module wordt toegelicht waarom een kleurenblinde aanpak in de klas niet werkt en hoe je zorgt voor multicultureel onderwijs waar leerlingen kleur zien en voordelen hiervan herkennen.

 • Module 5: Tips in de klas

  Je kan de concrete tips voor kleuter- en lager onderwijs toepassen om zo actief aan de slag te gaan met diversiteit in jouw klas. Een positief zelfbeeld en het feit dat leerlingen zichzelf herkennen en zichzelf kunnen zijn, zal de leerprestaties van leerlingen bevorderen.

 • Module 6: Gesprekken over diversiteit en discriminatie

  Hoe leid je als leerkracht gesprekken in de klas over diversiteit en discriminatie? Hoe speel in op het rechtvaardigheidsgevoel en inlevingsvermogen van leerlingen? Je gaat in deze module aan de slag met de praatkaarten.  

 • Module 7: Anti-racisme

  Je leert bij over begrippen zoals micro-agressies, wit privilege, culturele toe-eigening, hoe je iemand van kleur kan aanspreken en over hoe insitutioneel racisme zich uit in het onderwijs.

 • Module 8: Reageren op discriminatie en racisme

  Hoe reageer je als je zelf een discriminerende of racistische opmerking maakte? Hoe reageer je als een opmerking niet slecht bedoeld is? Hoe reageer je op discriminatie of racisme bij leerlingen?

1 van 8
 • “Sinds ik de online cursus over diversiteit in de klas heb gevolgd zijn mijn ogen geopend. Ik was mij niet voldoende bewust van het verschil wat ik kan maken voor alle kinderen in mijn groep. Mijn groep is een afspiegeling van de samenleving en dankzij de cursus heb ik handvatten en eenvoudige tools gekregen hoe dit aan te pakken. De grootste winst voor mijzelf zit hem in de bewustwording.” Trudy

 • “Ik vind de cursus super leerrijk en iets wat echt gegeven mag worden in de lerarenopleiding, ook is het iets waar nog veel mensen iets van kunnen leren 💕.” Mira 

 • “Ik vind de cursus heel toegankelijk en begrijpbaar. De filmpjes duren niet lang en daardoor kan je heel gemakkelijk enkele hoofdstukjes doorlopen wanneer even je tijd hebt. Ik vind de cursus eigenlijk zoals een heel interessant boek, maar dan voorgelezen. Echt ideaal!” Nele 

 • “Ruth heeft met deze online cursus een ontzettend interessante en waardevolle leeromgeving gecreëerd. Met behulp van filmpjes en tal van extra's wordt het thema laagdrempelig toegelicht zodat het toegankelijk is voor iedereen (met of zonder voorkennis). Het onderdeel waarbij concrete tips gegeven worden om aan de slag te gaan in de klas is van onschatbare waarde voor elke leerkracht. Laat Ruth je meenemen op een ontdekkingsreis die je bewust zal maken hoe jij jouw steentje kan bijdragen aan een antiracistisch en multicultureel onderwijs waarin ieder kind zichzelf kan én mag zijn. Leer om diversiteit te verweven in jouw dagelijkse klaswerking in plaats van dit als losstaand thema te integreren.” Sharon 

 • “Ondanks er vooral op het einde gefocust wordt op kleuter en lagere school moet ik zeggen dat ik er toch heel veel aan heb gehad als leerkracht zijnde in het (buitengewoon) secundair onderwijs.

  Er wordt heel duidelijk uitgelegd wat racisme is, wat bepaalde woorden willen zeggen, hoe mensen zich voelen, ... Dat is vooral informatie die je nodig hebt om het tij te kunnen keren; kennis is zo belangrijk en ik ben echt verbaasd dat ik precies weinig wist hierover ondanks ik in een heel multiculturele omgeving woon én lesgeef. 

  En wat me ook vooral opviel is dat ik tijdens het volgen van de online cursus ook zelf begon na te denken over hoe ik in mijn klas sta en over situaties die ik heb meegemaakt of zelfs - en dat geef ik eerlijk toe - het niet altijd goed had aangepakt, ondanks ik dacht dat het wel goed was. Ik kreeg regelmatig een eye-opener van hoe ik het anders kan aanpakken en dat geeft me wel een sterker gevoel. 

  Ik ben in elk geval heel enthousiast over je cursus, en het feit dat het vooral ingesproken is maakt dat het heel toegankelijk was (en aangenaam) om ermee aan de slag te gaan. Ik heb de cursus ook voorgesteld bij de directie van de school van mijn kinderen en ook onder mijn collega's heb ik erover verteld. 

  Je legt alles uit in mensentaal met goede onderbouwde informatie, en dat is wat had ik nodig had na alle politieke debatten die je soms hierover ziet passeren. Dus bedankt!” Marit 

 • Praatkaarten

  Ter waarde van 9,99 EUR

  Het is als leerkracht niet gemakkelijk om maatschappelijk gevoelige thema's zoals diversiteit en discriminatie te bespreken in de klas. Deze praatkaarten bieden een leidraad voor leerkrachten die niet weten waar te beginnen. De praatkaarten zijn na aankoop van de online cursus beschikbaar in het online leerplatform.

Digitaal product

De online cursus Diversiteit in de klas is een digitaal product. Je hebt direct na aankoop van de online cursus toegang tot de video’s in het online leerplatform. Deze toegang ontvang je via een link in een mail. Je hebt 6 maanden toegang tot de online cursus. De online cursus bestaat uit 8 modules van meer dan 2,5 uur aan beeldmateriaal.

Wie ben ik?

Hallo, ik ben Ruth! Ik ben getrouwd met Cedric, een man met Congolese roots. Ik ben fiere mama van Luís en Rafaella. Ik ben leerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs en wij wonen in een multiculturele buurt in de rand van Antwerpen.

Tijdens mijn jeugd groeide ik op in een witte omgeving. Racisme was een ver van mijn bed show en mijn privileges nam ik als vanzelfsprekend. Sinds de geboorte van Luís ben ik mij meer gaan verdiepen in (anti)racisme.

Op mijn instagram pagina @childofthesun.be krijg ik regelmatig vragen van leerkrachten over hoe ze diversiteit bespreekbaar moeten maken in de klas of hoe ze een bepaalde situatie best kunnen aanpakken. Vooral sinds onze zoon zelf naar school gaat ben ik me gaan verdiepen in hoe er omgegaan wordt met diversiteit in de klas.

Ik wil leerkrachten bewust maken van de impact die ze kunnen maken op leerlingen. Ik wil leerkrachten meer inzicht geven in hun eigen vooroordelen en ze concrete handvaten geven zodat ze weten hoe ze diversiteit in de klas moeten aanpakken. Dit is de reden dat ik deze online cursus Diversiteit in de klas heb gemaakt.

Ook maak en verkoop ik digitale posters die leerkrachten kunnen afdrukken en ophangen in hun klas om zo meer diversiteit te tonen.

Ga naar de online cursus